Search
Close this search box.

Memorandum sa Sportskim konjičkim klubom „Budućnost“

Nastojanje Dnevnog centra da uz postojeće aktivnosti uvrsti što više različitih aktivnosti u cilju unaprijeđenja položaja svojih korisnika i njihovog većeg uključivanja u društvenu zajednicu, pokazuje još jedan potpisan Memorandum o saradnji. Tako smo juče potpisali Memorandum o saradnji sa Sportskim konjičkim klubom „Budućnost“. Riječ je o sportskom klubu koji ima značajno iskustvo u domenu sprovođenja hipoterapije. Osim vodećeg cilja, fokus našeg Memoranduma o saradnji je usmjeren na zajedničku realizaciju inkluzivnih radionica u kombinaciji sa hiporehabilitacijom uz mogućnost terapijskog jahanja.
Navedeni Memorandum je početak dobre saradnje, koja se u daljem procesu planira dodatno oplemeniti zajedničkim aktivnostima.