Search
Close this search box.

Dani defektologa 2019

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan na Zlatiboru u periodu od 21 do 24.februara 2019 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove Perović Miloš I Dragnić Radovan, na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom.