Search
Close this search box.

Četvrta sjednica SO Nikšić, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2020. godinu JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić