Search
Close this search box.

Angažovanje stručnog saradnika na projektu

Oglašavamo potrebu za angažmanom stručnog saradnika na projektu u trajanju od 24 mjeseca na pola radnog vremena, po ugovoru o djelu.

Uslovi: Iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom, znanje engleskog jezika.

Prijem prijava u prostorijama Dnevnog centra do 24.01.2023. godine, u prostorijama Dnevnog centra u ulici VI crnogorske bb.