Search
Close this search box.

Obuka kadra za sektor „B“

U toku je obuka novog kadra radno angažovanog za sektor “B”. Obuka se realizuje u sektoru “A” gdje se novi kadar u neposrednom radu sa korisnicima upoznaje sa načinom funkcionisanja Ustanove, etičkim kodeksom, procedurama u radu, načinom vođenja dosijea korisnika, planiranjem i realizacijom radno – okupacione terapije i okupacije sportom da bi kvalitetno pripremljeni mogli […]