Izlet na Vučje 2012. godine

U Dnevnom centru organizovana priredba povodom Nove 2012. godine

Posjeta poznatog pjevača Sergeja Ćetkovića Dnevnom centru u Nikšiću

Posjeta Predsjednika Vlade Crne Gore dr Igora Lukšića JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju - Nikšić

Posjeta djece SKI Centru Vučje