Search
Close this search box.
Godina aktivnog rada
0

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić

U okviru Nacionalnog akcionog plana za djecu, koji se realizuje preko lokalnih akcionih planova, Opština Nikšić u partnerstvu sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Udruženjem roditelja, otvorila je Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju, koji je počeo  sa radom 15.06.2010. godine. Osnovni cilj ovakvih servisa je deinstitucionalizacija ovih ciljnih grupa, prevashodno da se zadrže u porodičnom okruženju.

Vijesti

Najnovije vijesti iz našeg dnevnog centra

Vijesti

Druženje uz „čajanku“

U cilju promocije projekta „Granice koje spajaju“ u Društvenom klubu „Adapt“ namijenjenom osobama sa inbaliditetom, koji postoji kao dio NVO

Vijesti

Program izvrsnosti zapošljavanja

Predmet poziva je  prijava nezaposlenih iz Nikšića  za  plaćene  obuke  na radnom mjestu u trajanju od 4 mjeseca.  Obuke su

Šta je cilje dnevnog centra?

Cilj Dnevnog centra se zasniva na zaštiti, promociji i unapređenju prava djece sa smetnjama u razvoju i OSI, njihovoj socijalizaciji i integraciji u zajednicu, osposobljavanju za samostalnost u dnevnima aktivnostima u skladu sa očuvanim sposobnostima kao i unapređenju kvaliteta života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i OSI i njihovih porodica.