Posjeta Predsjednika Vlade Crne Gore dr Igora Lukšića JU Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju - Nikšić

Picture_159 U sklopu prve radne posjete Predsjednika Vlade Crne Gore g-dina Igora Lukšića  Nikšiću dana 11. februara 2011. godine, imali smo zadovoljstvo da prezentiramo postignuća Dnevog centra u periodu od šest mjeseci. Osim gospodina Lukšića sa saradnicima, gradonačelnika g-dina Nebojše Radojičića i ličnosti iz javnog života Nikšića, ovom događaju je prisustvala i delegacija kancelarije UNICEF-a na čelu sa g-đom Nolom Skiner.

Premijer i gosti su obišli Dnevni centar i upoznati su sa uslugama koje servis pruža i mogli su, tokom posjete, da proprate jedan presjek rada i funkcionisanja našeg servisa.

Posebno nas raduje zadovoljstvo viđenim koje je premijer g – din Igor Lukšić izrazio nakon posjete.