Obuka za primjenu ABA metode u radu sa osobama sa poremećajima iz autističnog spektra

Dio stručnog tima Dnevnog centra- Nikšić, učestvovao je na obuci za primjenu ABA metode u radu sa osobama sa poremećajima iz autističnog spektra. Obuka je organizovana u prostorijama JU Dnevni centar-Pljevlja od 11. do 14. maja,tekuće godine.
Predavač je bila Rea Vuksan, ekspertkinja, sa svjetskim iskustvom i licencom za primjenu, obuku i superviziju ABA-primjenjene analize ponašanja.