Memorandum o saradnji sa JU Nikšićko pozorište

Nastojanje Dnevnog centra da u postojeće aktivnosti uvrsti što više različitih u cilju unaprijeđenja položaja svojih korisnika i njihovog većeg uključivanja u društvenu zajednicu, pokazuje još jedan potpisan Memorandum o saradnji. Tako smo danas potpisali Memorandum o saradnji sa JU Nikšićko pozorište. Osim vodećeg cilja, fokus našeg Memoranduma o saradnji je doprinos uključivanju naših korisnika u osmišljavanju i realizaciji kulturnih – umjetničkih sadžaja, gdje za to postoji mogućnost,
Navedeni Memorandum je početak dobre saradnje, koja se u daljem procesu planira dodatno oplemeniti zajedničkim aktivnostima.