,,Granice koje spajaju“ - 3

Danas 3.02.2023.god u Ministarstvu finansija u Beogradu  održana je implamentaciona radionica za korisnike granta u okviru 3 Poziva Prekogranične saradnje programa Srbija-Crna Gora 2014-2020 u okviru Ipa II programa 2018,2019,2020 Europa Aid /173816/ID/ACT/Multi. Projekte podržava i finansira Evropska unija preko Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija Republike Srbije.

Projekat: ,,Granice koje spajaju“ Inicijative za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori.