,,Granice koje spajaju“ - 1

Dana 1.02.2023 godine JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić Udruženje Impuls iz Nikšića  i Humanitarna organizacija „Dečje srce“ – Priboj počeli su sa realizacijom projekta:

,,Granice koje spajaju“ Inicijative za unapređenje zapošljavanja osoba sa mentalnim invaliditetom u Srbiji i Crnoj Gori u okviru  3 Poziva Prekogranične saradnje programa Srbija- Crna Gora 2014-2020 u okviru Ipa II programa 2018,2019,2020 Europa Aid /173816/ID/ACT/Multi

Projekat podržava i finansira Evropska unija preko Vlade Republike Srbije i Ministarstva finansija Republike Srbije.

Cilj projekta je doprinos održivoj socijalnoj inkluziji i povećanje mogućnosti osoba sa mentalnim invaliditetom i njihovih porodica u prekograničnom području.

Kroz projekatne aktivnosti  će se osnažiti osobe sa invaliditetom da koriste svoje potencijale, zaposle se i  postanu aktivni članovi društva.

Projekat traje 24 mjeseca od 1.02.2023-31.01.2025.god.