Saradnja sa Centarom "Vladimir Nazor" Sarajevo i Centrom za slušnu i govornu rehabilitaciju i sastanak sa Opštinom Nikšić

U radu ustanova kao što je JU Dnevni centar Nikšić, na putu unaprijeđenja kvaliteta rada i kvaliteta života naših korisnika, pored osnovnih, jedna od značajnijih aktivnosti je učešće u različitim raspodjelama grantova kao jednom od dodatnih načina u realizaciji ideja.
Tim povodom, na naše zadovoljstvo, juče smo sa našim dugogodišnjim prijateljima i partnerima iz Cetra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor” i Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajeva, koji imaju veliku tradiciju u poslu kojim se bavimo, obavili sastanak sa potpredsjednikom Opštine Nikšić, Mitrom Goranovićem i njegovim saradnicima i upoznali ih sa planiranom saradnjom sa pomenutim Ustanovama.
Saradnja sa Centrom Vladimir Nazor je već dala velike benefite kroz zajedničku realizaciju projekta IPA fondova, kroz unaprjeđenje kvaliteta rada Dnevnog centra NIkšić.
Period smanjenja efekata pandemije daje nam šansu za ponovnim povezivanjem, te je na inicijativu stručnog tima Opštine Nikšić, ponovo uspostavljen kontakt, sve u cilju realizacije projekata koji će imati veoma značajne efekte, po kojima će opština Nikšić biti prepoznata u zemlji i regionu po kvalitetu socijalne zaštite.
Pored potpredsjednika Opštine Nikšić, Mitra Goranovića, sastanku su prisustvovali Dejan Ivanović, sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje Opštine Nikšić i Ratko Tadić, zamjenik sekretara Sekretarijata za finansije i preduzetništvo.
Ispred Cetra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju “Vladimir Nazor”, sastanku su prisustvovali: prof. Maida Ibrizović, direktorica, dr.sc Zulfo Ahmetović, pomoćnik direktora I Zijo Ćatić, prof.predškolski odjel “More nade”.
U ime Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajeva, sastanku su prisustvovali: dr sc. Meliha Povlakić – Hadžifendić, direktorica, prof.dr Naim Salkić i Aldžić Emina, bachelor logopedije I audiologije.