Naša donacija za senzornu učionicu OŠ "Olga Golović"

Povodom otvaranja senzorne učionice u okviru specijalnog odjeljenja OŠ „Olga Golović“, JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić je u saradnji sa OO Crvenog krsta Nikšić, pomenutoj školi donirao senzornu tablu.
Stručni radnici naše ustanove do sada su imali priliku kreirati ovakvu tablu za potrebe naših korisnika koja se dobro pokazala u radu, pa smo kreiranjem slične željeli dati svoj doprinos u radu sa učenicima ove škole. Novac potreban za kupovinu materijala za izradu table je donirala Opštinska organizacija Crveni krst Nikšić, dok je naš stručni radnik Rajna Drekalović, uz podršku ostalih stručnih radnika i tehničkog osoblja izradila tablu.