Obuka „Značaj rane intervencije, AAC i AT, povezanosti usluga u zajednici i inkluzivnog obrazovanja – dodatna stručna podrška“

Ministarstvo prosvjete uz podršku UNICEF-a organizovalo je dvodnevnu obuku (2 i 3.jun 2022 god) na temu „Značaj rane intervencije, AAC i AT, povezanosti usluga u zajednici i inkluzivnog obrazovanja – dodatna stručna podrška“ kojoj su prisutsvovali predstavnici našeg stručnog tima: Mirjana Krivokapić, Đurđina Filmanović i Miloš Perović. Obuka se odnosi na podršku koju dnevni centri, konkretno i naš Dnevni centar je spreman da pruži vrtićima i školama u lokalnoj zajednici. Obuka je realizovana u JU Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru.