Rad na projektu prekogranične saradnje BiH i Crne Gore

BIHNakon Javnog poziva  Programa prekogranične saradnje, otpočeo je rad na projektu  07.maja 2011. godine. Nosilac projekta je ustanova „Vladimir Nazor" iz Sarajeva, BiH, a iz Crne Gore partneri su Dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju  Bijelo Polje i Nikšić. U prostorijama Dnevnog centra „Tisa" u Bijelom Polju održane su radionice 07. i 08.maja 2011. godine. Rad na projektu će biti nastavljen 30. i 31. maja 2011. godine u Sarajevu.