Posjeta Dnevnom centru bračnog para Kurmemaj, osnivača dječije fondacije " The Kayla & Jenna Kumemaj" iz Njujorka

1Bračni par Kurmemaj, osnivači fondacije "The Kayla & Jenna Kurmemaj" iz Njujorka, zajedno sa predstavnikom fondacije u Crnoj Gori g - dinom Sašom Kosovićem, u okviru delegacije koju su sačinjavali  potpredsjednik SO Nikšić g - din Momčilo Mićunović,  savjetnik Ministra rada i socijalnog staranja g - din Dragan Đukanović  i  g - din Vaselj Dušaj, direktor JU Zavoda Komanski most iz Podgorice, dana 21.04.2011. godine  posjetili su Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić. Direktorica g – đa Radojka Koprivica je goste upoznala sa radom Dnevnog centra i ovom prilikom osnivačima fondacije uručila zahvalnicu za vrijednu donaciju koju su poklonili Dnevnom centru.