Posjeta UNICEF-a

Novi šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Osama Kogali sa svojim saradnicima, dana 30.12.2017 prvi put je posjetio našu Ustanovu. Upoznavši se sa načinom funkcionisanja Ustanove i rada sa djecom, uputio je velike pohvale i istakao da će vrlo brzo nastojati uspostaviti saradnju kroz različite vidove podrške. Ovom prilikom, korisnici naše Ustanove poklonili su predstavnicima UNICEF-a prigodan poklon u vidu kutije u dekupaž tehnici koju su izradili uz pomoć terapeuta.

AnCham Montenegro – Thanksgiving dobrotvorni koktel

Američka privredna komora u Crnoj Gori (AmCham Montenegro) povodom obilježavanja svog nacionalnog praznika – Dan zahvalnosti, tradicionalno organizuje Thanksgiving dobrotvorni koktel. Ovogodišnja donatorska inicijativa je usmjerena na trinaest Javnih ustanova – Dnevni centri za djecu i mlade sa smetnjma i teškoćama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Prikupljeni novac je usmjeren na nabavku računarske opreme za trinaest dnevnih centara u Crnoj Gori u vidu desktop računara, lap top računara, tablet uređaja i sl, od čega je našoj Ustanovi doniran lap top računar. Ova oprema omogućiće dnevnim centrima da stave u funkciju za njih posebno osmišljenu društvenu mrežu opremljenu softverom za prepoznavanje govora koji govor prevodi u tekst i tekst u govor, što će doprinijeti jednostavnijoj komunikaciji između osoba sa djelimičnim ili potpunim smetnjma vida i sluha. Donatorskoj večeri je prisustvovao Miloš Perović, defektolog.

 

Internacionalni pozorišni festival – Skopje

U organizaciji Udruženja građana “SVET RAZLIČITIH A JEDNAKIH” iz Skopja, 14, 15. i 16. novembra, održan je IV Internacionalni pozorišni festival za djecu i omladinu sa i bez invaliditeta, pod nazivom “IGRE BEZ MASKE , POZORIŠTE BEZ DISKRIMINACIJE” – 2017. Amaterske umjetničke grupe djece I omladine sa I bez invaliditeta iz Makedonije I regiona imali su priliku nastupiti u Dramskom teatru – Skopje. Pomenutoj manifestaciji prisustvovali su uposleni naše Ustanove na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom. Ovom prilikom, na okruglim stolovima održanim u toku festivala, prisustovavao je veliki broj stručnih lica posvećenih inkluziji osoba sa invaliditetom sa kojima su razmijenjena I stečena dodatna iskustva, a takođe I dogovorena buduća saradnja koja će biti od velikog značaja.

Specijalna Olimpijada Crne Gore 2017

Specijalna Olimpijade Crne Gore u saradnji sa OŠ “Ilija Kisić” iz Zelenike, organizovala je jubilarne desete nacionalne igre Specijalne ilimpijade Crne Gore na kojoj su i ove godine učestvovala djeca našeg Dnevnog centra i osvojila zapažene rezultate. Ovaj trodnevni događaj, kao i svih prethodnih 10 godina, organizovan je u Herceg Novom u periodu od 13-15.10.2017 godine i okupio je preko 150 učesnika iz 10 opština: Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Berana, Petnjice, Plava, Bara, Bijele i Zelenike tj Herceg Novog, sportista Specijalne olimpijade, trenera i volontera, kao i stručnih lica za rad sa osobama sa intelektualnim smetnjama.
Naši sportisti još jednom su pokazali veliku volju i želju za takmičenjima kroz ostvarivanje značajnih rezultata.
U sklopu Nacionalnih Igara, u organizaciji OŠ "Ilija Kišić" održan je i okrugli sto na temu "Inkluzije osoba sa posebnim potrebama" na kojem su učestvovali stručni radnici iz dnevnih centara, osnovnih i srednjih škola, socijalnih službi iz pomenutih opština. Osim sportskih takmičenja i okruklog stola, organizovan je i zabavni program na ceremoniji otvaranja, dodjela medalja sportistima kao i panoramski izlet brodom za sve učesnike Nacionalnih Igara.

Obuka - Podgorica 16. i 17.09.2017.god.

Stručni tim naše Ustanove, zajedno sa stručnim timovima Dnevnog centra Podgorica, Dnevnog centra Cetinje i Dnevnog centra Danilovgrad, na čelu sa svojim rukovodstvima, 16. i 17.09.2017 god. u Podgorici, prisustvovao je programu „Obuka stručih radnicima i stručnih saradnika za primjenu konkretnih postupaka u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju“, koji organizuje Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu Crne Gore, u saradnji sa UNICEF-om. Program obuke je organizovan po akreditovanom programu organizacije Dečje srce iz Beograda, koju realizuju Goran Rojević i Sašenka Mirković. Dio obuke namijenjen upoznavanju sa procedurama, realizovan je uz pomoć konsultanta Lidije Milanović

Jezik

Traži