Dan Ustanove

Za JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom – Nikšić, 15.jun je značajan datum – dan njenog osnivanja. Iz godine u godinu, zajedno sa svojim korisnicima nastojimo obilježiti ovaj dan i provesti ga na što ljepši način. Bogatiji još jednim sektorom, sektorom „B“, svečanost povodom ovog dana, upriličena je u tom dijelu ustanove, zajedno sa svim korisnicima iz oba sektora, a za bogat kulturno – umjetnički program pobrinulo se KUD „Čigra“.
Povodom obilježavanja svečanosti, prisutnima se obratila direktorca Radojka Koprivica i zahvalila na prisutvu.

Učešće na likovnom takmičenju “Oslikajmo ljubav”

U realizaciji projekta ,,Oslikajmo ljubav", NVO Kult Montenegro je 29.5.2018.g. u Nikšićkom pozorištu upriličila prigodan program za djecu predškolskog uzrasta i djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom. Ovom prilkom, nagrađeni su radovi naših korisnika Nikoline Bezmarević i Vuka Durutovića, a specijalna nagrada na temu ,,Ljubav prema domovini", uručena je Mihailu Vukoviću. Naša korisnica i dobitnica nagrade, Nikolina Bezmarević, prisutnima se obratila recitacijom pjesme ,,Strepnja."

Manifestacija JU Muzeji i galerije Nikšić

Korisnici Dnevnog centra, zajedno sa svojim vaspitačima, dana 18.maja 2018 godine, priključili su se obilježavanju evropske manifestacije Dan i noć muzeja koju je organizovala JU Muzeji i galerije Nikšić. U okviru pomenute manifestacije, organizovan je i hepening „Body Art“ u kome su učestvovali i naši korisnici.

Licencirani stručni radnici u našoj Ustanovi

32252823 1809950809027760 6374001418843455488 nShodno Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječije zaštite, od 3.05.2018 god, stručni radnici naše Ustanove:
1. Perović Miloš, broj licence 77
2. Krivokapić Mirjana, broj licence 78
3. Milović Milica, broj licence 79 i
4. Leković Gordana, broj licence 80
stekli su licencu za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječijoj zaštiti.

Informacije o licenciranim stručnim radnicima mogu se naći na linku: PREUZMI

Obuka za neurofidbek i biofidbek

U svrhu unaprijeđenja znanja i vještina u radu sa korisnicima, naša Ustanova nastoji ispratiti naučne i metodološke novitete. Tim povodom, dio stručnog tima prošao je obuku za primjenu biofidbeka i neurofidbeka koju je realizovala Katerina Krstić ispred Centra za biofidbek i govorno – jezičke poremećaje u Beogradu. Obuka je realizovana u sklopu aktivnosti projekta pod nazivom “Savremene metode” podržanog od Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću. Riječ je o metodama namijenjenim najprije osobama sa poremećajima pažnje (ADD), poremećajima pažnje sa hiperaktivnošću (ADHD), djeci koja imaju smetnje u učenju i govoru, a koje im omogućavaju da na jednostavan način, putem kompjuterskih igrica vježbaju pažnju i koncentraciju, a stanje odsutnosti i sanjarenja svedu na najmanji nivo koliko je to moguće.
U znak dobre saradnje, dio stručnog tima poklonio je rad u dekupaž tehnici koju su izradili korisnici uz pomoć svojih vapsitača.

Jezik

Traži