Izlet u organizaciji Crvenog krsta Nikšić

 Volonteri Crvenog krsta Nikšić organizovali su izlet i druženje u Eko parku Blace sa korisnicima naše ustanove. Izletu su prisustvovali i zaposleni i roditelji. Korisnici su dan proveli uživajući u prirodi i druženju sa volonterima uz muziku i roštilj.

Evropska nedjelja fudbala

Korisnici Dnevnog centra zajedno sa svojim partnerima (volonterima) učestvovali sun a Unified fudbalskom turniru povodom Evropske nedjelje fudbala. Tom prilikom osvojili su zlatnu medalju, bili su prvi u svojoj diviziji.
Cilj Evropske nedjelje Fudbala ove godine je da se aktivira više igrača sa i bez intelektualnih smetnji i teškoća da igraju Unified Fudbal kao i za promociju zdravog i aktivnog načina života.

Obilježena 25. godišnjica od usvajanja Konvencije o pravima djeteta

Direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić, prisustvovala je proslavi povodom 25. godišnjice od usvajanja Konvencije o pravima djeteta.
Ova manifestacija održana je u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom" na Cetinju, u organizaciji Vlade Crne Gore i UNICEF-a.

Radionica za JU Dnevne centre za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Izrada individualnih planova rada sa korisnicima“

Stručni tim Dnevnog centra prisustvovao je radionici na temu „Izrada individualnih planova rada sa korisnicima" u organizaciji Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu.
Cilj radionice je unapređenje znanja i kompetencija stručnih radnika u procesu izrade individualnih planova rada sa korisnicima i razmjena iskustava kako bi se na najbolji način riješile eventualne dileme, a u cilju obezbijeđivanja adekvatne zaštite i kvaliteta života samih korisnika dnevnih centara.
Predavači radionice Radmila Marković, načelnica u Zavodu za socijalnu i dječiju zaštitu, Mirjana Đurić, direktorica Centra „Ljubović", Svetlana Dujović, direktorica Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Pljevlja,upoznali su učesnike sa normativno – pravnim okvirom za pružanje usluge podrške za život u zajednici, kao i izradom individualnih planova rada u dnevnim centrima.

Seminar “Uloga opština u podržavanju osoba sa smetnjama u razvoju”u Briselu

U Briselu je održan seminar "Uloga opština u podržavanju osoba sa smetnjama u razvoju" u organizaciji Evropske komisije za proširenje u saradnji sa odborom za regionalnu saradnju, na kojem je učestvovala direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić.
Učesnici ovog seminara bili su predstavnici zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Srbija i Makedonija) i Turske.
Delegaciju Crne Gore u ime lokalnih uprava i Zajednice opština a podsredstvom TAIEX-a predstavljali su, direktorica JU Dnevni centrar „Tisa" iz Bijelog Polja gospođica Saida Čikić, direktorica JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju Nikšić gospođa Radojka Koprivica, predstavnica JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Pljevlja gospođa Sanja Vukojicic i projekt menadžer Opštine Berane Predrag Ščekić.
Predstavnici Crne Gore imali su priliku da predstave postignuća u oblasti zakonodavstva i funkcionisanja servisa dječije i socijalne zaštite na lokalnom nivou. Tom prilikom prezentacija postignuća u Crnoj Gori prepoznata kao vrlo napredna, a dnevni centri kao primjeri dobre prakse.
Cilj ovog seminara jeste da se predstavi zakonodavstvo i politika Evropske unije koja se odnosi na osobe sa smetnjama u razvoju za lokalne i regionalne vlasti iz zemalja Zapadnog Balkana i Turske, kao i da učesnici imaju priliku da diskutuju o najnovijim kretanjima u oblasti inkluzije osoba sa smetnjama u razvoju na evropskom nivou.

Jezik

Traži