Učešće na obilježavanju jubileja Džip Rely Montenegro Trophy

Džip Reli Montenegro Trophy obilježio je dvadeset godina postojanja. Ovako značajan jubilej za njih obilježen je promotivnim prikazivanjem filma i izložbom fotografija. Svoje mjesto u pomenutoj manifestaciji imali su i korisnici Dnevnog centra, oba sektora, koji su prethodnih dana, uz pomoć stručnog osoblja, pokušali dočarati svoj doživljaj džip relija. Bilo je tu crteža, dekupaž tehnike, pa čak i maketa koje su zajednički izradili uz pomoć svojih vaspitača. Tradicionalna vožnja planirana je 30.juna koju će, jedan dio puta imati priliku da iskuse i naši korisnici.

Škola ljudskih prava OSI - Ulcinj

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, organizovao je Školu ljudskih prava OSI za predstavnike institucija na državnom i lokalnom nivou, angažovane na poslovima planiranja i primjene javnih politika, praćenje poštovanja ljudskih prava osoba s invaliditetom. Na pomenutoj školi, realizovanoj u periodu od 19. do 22. aprila 2019 u Ulcinju, učestvovao je i predstavnik stručnog tima naše Ustanove. Škola je obuhvatala teme poput Modela pristupa invaliditetu, Odnos medija i društvena slika prema invaliditetu, Domaći i međunarodni instrumenti za ostvarivanje/zaštitu ljudskih prava OSI, Filozofija samostalnog života, Pristupačnost na nivou EU i pristupačnost u CG, Antidiskriminacija, institucionalni mehanizmi za zaštitu od diskriminacije, Zaštita privatnosti ličnih podataka OSI i sl.

Dan osoba sa autizmom

Svjetski dan osoba sa autizmom obilježen je različitim aktivnostima u kojima su učestvovali korisnici oba sektora naše Ustanove, a na radost korisnika, plavi baloni odletjeli su u nebo kao simbol podrške.

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom

Svjetski dan osoba sa Daunovim sindromom obilježen u A i B sektoru naše Ustanove, ovog puta simbolično predstavljamo aktivnostima kroz 21 fotografiju.

Dani defektologa 2019

U organizaciji Društva defektologa Srbije i Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, i ove godine održani su Tradicionalni godišnji strukovni susreti defektologa i specijalnih pedagoga Srbije “Dani defektologa” čiji je centralni dio Stručno – naučna konferencija sa međunarodnim učešćem. Pomenutom kongresu koji je održan na Zlatiboru u periodu od 21 do 24.februara 2019 godine, prisustvovao je dio stručnog tima naše Ustanove Perović Miloš I Dragnić Radovan, na čelu sa direktoricom Radojkom Koprivicom.

Jezik

Traži